Aktuálne informácie pre všetkých používateľov

Picture of Administrátor Používateľ
Zverejnenie rozvrhu sobotňajších on-line konzultácií
by Administrátor Používateľ - Tuesday, 21 September 2021, 2:55 PM
 

Dobrý deň,

 

V zimnom semestri budú on-line konzultácie prebiehať podľa nasledovného rozvrhu:

 

Na každú konzultáciu je potrebné sa vopred pripraviť, nejedná sa totiž o klasickú výučbu (kde študenti viac-menej pasívne prijímajú informácie zo strany učiteľa), ale tento čas...

Read the rest of this topic
(127 words)
 
Picture of Administrátor Používateľ
Začiatok ak.roka 2021/2022
by Administrátor Používateľ - Tuesday, 14 September 2021, 11:21 AM
 

Vážení študenti, 

rada by som Vás privítala na stránkach našej e-learningovej platformy, na ktorej by ste mali nájsť všetky informácie potrebné pre zvládnutie Vášho štúdia na našej fakulte.

Pre samotným začiatkom si prosím pozorne preštudujte nasledovné dokumenty:

1. Harmonogram ak. roka ...

Read the rest of this topic
(92 words)
 
Picture of Administrátor Používateľ
Oznámenie o odstávke a migrácii LMS Moodle
by Administrátor Používateľ - Thursday, 21 January 2021, 1:59 PM
 

V dňoch 15.2. - 19.2.2021 dôjde k migrácii LMS Moodle na nové technické zariadenie. V tomto čase nebude LMS prístupný ani pre študentov ani pre vyučujúcich

Kurzy pre predmety v LS budú sprístupnené 22.2.2021 v dopoludňajších hodinách. Prihlasovanie aj po prenose systému ostáva rovnaké ako doteraz.

 

Za pochopenie ďakujeme.

Paľová

 

Available courses

V tomto kurze nájdu študenti, vyučujúci všetky informácie, dokumenty potrebné k štúdiu kombinovanou metódou.

V tomto kurze sa nachádzajú dokumenty a pokyny spojené s realizáciou externého štúdia na fakulte. Kurz je prístupný iba zamestnancom EkF TUKE. V prípade, že ste zamestnanec a prístup nemáte, kontaktujte prosím Ing. Paľovú.

Kurz Kvantitatívna mikroekonómia nadväzuje na predmet Mikroekonómia z prvého stupňa. Zároveň predstavuje kombináciu znalostí z predmetov Mikroekonómia,  Matematika I. a II. a Štatistika I. a II.. Využíva aparát diferenciálneho počtu, pričom sa kladie dôraz na výklad a precvičovanie nových tém, ktoré sa v tradičných úvodných kurzoch mikroekonómie nevysvetľujú. Pri aplikácii sa používajú moderné spôsoby postavené na realizácii krátkych experimentov.