Aktuálne informácie pre všetkých používateľov

Picture of Administrátor Používateľ
Sprístupnenie kurzov pre zimný semester 2022/2023
by Administrátor Používateľ - Monday, 3 October 2022, 9:48 AM
 

Dobrý deň.

Aktuálne prebehlo sprístupnenie kurzov realizovaných v zimnom semestri. Chcela by som Vás požiadať, aby ste si v priebehu dňa - dvoch skontrolovali počet kurzov v LMS Moodle a kurzov zapísaných pre ZS v MAIS.

V prípade nezrovnalostí sa mi prosím ozvite na dana.palova@tuke.sk.

Pripomínam, že v sobotu začínajú prvé konzultácie. Skontrolujte si preto rozvrh.

 

Želám vydarený semester! :-)

 
Picture of Administrátor Používateľ
Rozvrh konzultácií na ZS ak.rok 2022/2023
by Administrátor Používateľ - Monday, 26 September 2022, 11:30 AM
 

Rozvrh on-line konzultácií je dostupný v pdf verzii: ROZVRH

Kurzy budú sprístupnené budúcu pondelok - 3.1.2023 (ako bolo uvedené v harmonograme)

 
Picture of Administrátor Používateľ
Zverejnenie sobotňajších konzultácií pre LS 2021/2022
by Administrátor Používateľ - Friday, 25 February 2022, 7:52 PM
 

Dobrý deň,

 

V letnom semestri budú on-line konzultácie prebiehať podľa nasledovného rozvrhu:

Na každú konzultáciu je potrebné sa vopred pripraviť, nejedná sa totiž o klasickú výučbu (kde študenti viac-menej pasívne prijímajú ...

Read the rest of this topic
(146 words)
 

Available courses

V tomto kurze nájdu študenti, vyučujúci všetky informácie, dokumenty potrebné k štúdiu kombinovanou metódou.

V tomto kurze sa nachádzajú dokumenty a pokyny spojené s realizáciou externého štúdia na fakulte. Kurz je prístupný iba zamestnancom EkF TUKE. V prípade, že ste zamestnanec a prístup nemáte, kontaktujte prosím Ing. Paľovú.

Kurz Kvantitatívna mikroekonómia nadväzuje na predmet Mikroekonómia z prvého stupňa. Zároveň predstavuje kombináciu znalostí z predmetov Mikroekonómia,  Matematika I. a II. a Štatistika I. a II.. Využíva aparát diferenciálneho počtu, pričom sa kladie dôraz na výklad a precvičovanie nových tém, ktoré sa v tradičných úvodných kurzoch mikroekonómie nevysvetľujú. Pri aplikácii sa používajú moderné spôsoby postavené na realizácii krátkych experimentov.